Skriv ut sidan   Start > Historik

Så började det, året 1983.

I september 1983 satt Lars Håkansson (präst) och Ronny Persson (anställd på pastorsexpedition) och pratade om kyrkans historia. Diskuterade också om hur Bjuv sett ut förr och nu. Eftersom de var ganska säkra på att Bjuvs hembygdshistoria nog intresserade en hel del av Bjuvs invånare och även utflyttade, beslöt de sig för att starta en hembygdscirkel. Cirkeln startade den 6 okt. 1983 och bestod av 7-8 deltagare, som träffades varannan torsdag med studier inom olika teman rörande hembygden. Foton insamlades och dokumenterades. Judith Rydberg och Viola Lundström var ett par av deltagarna, som hade stora kunskaper om Bjuv från förr.

Efter knappt ett år tog man i cirkelgruppen beslut om att utöka det hela genom att starta en förening och så den 20 september 1984 gick startskottet för Föreningen Gamla Bjuf och det blev en "flygande start" enligt HD:s söndagstidning den 23 september. Inte mindre än 27 medlemmar anslöts direkt. En interimsstyrelse bildades bestående av Lars Håkansson ordf, Bengt Thomasson v. ordf, Ronny Persson kassör, Viola Lundström sekr. och Åke Hagberg ledamot.

Många "bjuvsingar" och "bjuvsbor" strömmade till föreningens möten, där deltagarna delades upp i olika intressegrupper, som forskade efter det Bjuv som varit inom hantverk, affärer, järnväg, skolväsendet, "Plassen", m.m.. Olika sammankomster med bl.a. underhållning och föredrag anordnades. Här kan bl.a nämnas Gösta "polis" Nilsson, som också väckte tanken på att återupprätta Tivoliparken, vilken under många år blev Åke Hagbergs skötebarn. Hagberg som också flitigt dokumenterade med videokamera allt som hände i Bjuv. Bland övriga anlitade föredragshållare kan nämnas Jan-Öjvind Swahn.

En annan välbesökt begivenhet, som anordnades, var torgdagarna på "Plassen", en succé som samlade mycket folk från när och fjärran. Blev en slags hemvändardag. Hjalmar Lindkvist jr. invigde den första torgdagen (1987) med tal inför tusentalet besökare. En tillfällig återblick till revyernas tid i Bjuv, "Bjuvliga tider", med gamla revysketcher och de gamla revyrävarna, var ett annat uppskattat arrangemang .

År 2009 firade Föreningen Gamla Bjuf sitt 25-årsjubileum, vilket visar att det Lasse och Ronny en gång trodde på var helt rätt.

©Gamla Bjuf • c/o Hans Hjärpe, Vadstensgatan 5, 267 37 Bjuv • gamla-bjuf@bthf.nu