Skriv ut sidan   Start > Måndagsgruppen

 

 

 

 

 

 

Måndagsgruppen.

  

Som under vår- och höstsäsongen träffas varje måndag kl. 9.00 - 12.00, och ser till att bildarkiv med allt vad därtill hör såsom fotoinsamling, namnsökning,registrering, sortering, scanning, m.m. hålls ajour.Består av Hans Hjärpe, Lennart Pettersson, Göran Palmqvist, Agneta Nilsson, Lars Nilsson, Ann-Louice Ericsson, Marita Hjärpe, Kurt Wibe, Hans Åke Svensson.


  

Vi tar gärna emot bilder. Även som

 

lån för att skanna.


©Gamla Bjuf • c/o Hans Hjärpe, Vadstensgatan 5, 267 37 Bjuv • gamla-bjuf@bthf.nu