Skriv ut sidan   Start > Måndagsgruppen

 

 

 

 

 

 

Måndagsgruppen.

  

Som under vår- och höstsäsongen träffas varje måndag kl. 9.00 - 12.00, och ser till att bildarkiv med allt vad därtill hör såsom fotoinsamling, namnsökning,registrering, sortering, scanning, m.m. hålls ajour.Består av Bo Wernberg,Hans Hjärpe, Eivor Ottosson, Göran Palmqvist, Agneta Nilsson, Lars Nilsson, Ann Louice Ericsson, Marita Hjärpe, Kurt Wibe, Hans Åke Svensson.


  

Vi tar gärna emot bilder. Även som

 

lån för att skanna.


©Gamla Bjuf • c/o Hans Hjärpe, Vadstensgatan 5, 267 37 Bjuv • gamla-bjuf@bthf.nu