Skriv ut sidan   Start > Styrelsen

Hans Hjärpe    ordf.

Lennart Pettersson   v ordf

Hans Hjärpe   kassör

Göran Palmkvist   sekr.

Marita Hjärpe   ledamot

Agneta Nilsson   ersättare

 

Valberedning utses av styrelsen för 1 år

Revisorer. Hans-Åke Svensson och Hasse Pettersson

©Gamla Bjuf • c/o Hans Hjärpe, Vadstensgatan 5, 267 37 Bjuv • gamla-bjuf@bthf.nu